O NAS

Dlaczego warto wybrać nas?

Firma rozpoczęła działalność na rybnickim rynku budowlanym w 1983 roku zdobywając w minionym czasie niezbędne doświadczenie w realizacji szerokiej gamy usług budowlanych.

Jesteśmy profesjonalną firmą budowlaną z wieloletnimi tradycjami. Posiedliśmy ogromne doświadczenie w prowadzeniu prac związanych z budową, remontem, modernizacją i adaptacją budynków, a także ich restauracją. Jedną z dodatkowych naszych specjalizacji jest remon konserwatorsko-budowlany w obiektach zabytkowych.

Poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologie i materiałów, które w połączeniu z rzetelnością i wysokimi kwalifikacjami naszych pracowników gwarantujemy przyszłym jak i zarówno obecnym klientom otrzymanie usług na najwyższym poziomie. Do naszych zalet można również zaliczyć szeroki zakres proponowanych usług.

Stawiamy sobie za cel, aby zarówno projektowanie jak też doradztwo, planowanie i wykonawstwo, od projektu do realizacji przedsięwzięcia budowlanego, skoncentrowane było w jednym, zgranym zespole. Zastosowanie nowoczesnych technologii, optymalizacja procesu budowlanego, wspomagana komputerowo jego realizacja, każdorazowo zapewniały naszym klientom obiecany termin realizacji. Aby osiągnąć zamierzony przez nas efekt i cel, stałymi atrybutami naszej pracy jest bezpieczeństwo w trakcie realizacji oraz najwyższa jakość wykonywanych robót budowlanych. Są to dla nas najwartościowsze rzeczy, których roli nie należy bagatelizować, gdyż tylko dzięki nim w pełni okażemy szacunek naszemu klientowi oraz wykonywanej pracy.